top of page

Disclaimer | Yoga is op eigen risico!

Door deel te nemen aan yogalessen of workshops, waaronder SUP Yoga, van Mathilda Yoga, verklaart u te begrijpen dat lichaamsbeweging inspannend kan zijn, en dat een dergelijke activiteit een risico op lichamelijk - of geestelijk letsel met zich mee brengt.

 

U begrijpt dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om uw fysieke - en mentale capaciteiten voor dergelijke lessen en activiteiten te beoordelen. Dit houdt in dat u uw limieten niet overschrijdt, het juiste les niveau selecteert voor uw energie-, gezondheids- of fitnessniveau, rekening houdend met uw eventuele mentale of fysieke omstandigheden en/of beperkingen.

 

Wanneer u twijfelt of oefeningen aangeboden in Mathilda's yogalessen of workshops voor u geschikt zijn, doe ze dan NIET tenzij en of totdat u het met een gekwalificeerde gezondheidsdeskundige heeft gecheckt. Dit is vooral, maar niet uitsluitend, belangrijk als u te zwaar bent, zwanger bent, borstvoeding geeft, regelmatig medicijnen gebruikt of als u een bestaande medische aandoening heeft. Mathilda Yoga is niet bedoeld om medisch advies te geven of medische diagnoses te stellen.

 

Mathilda Yoga, eigenaar Mathilda en distributeurs van deze website, Mathilda's yoga lessen of workshops kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade of verwondingen aan lijf en goed. Toegang tot of deelname aan materiaal op de Mathilda Yoga-site, deelname in haar online yogalessen en/of haar in persoon lessen binnen, in en om de studio en buiten zoals, maar niet uitsluitend Mathilda SUP Yoga, zijn altijd volledig op eigen risico.

 

Door op deze site content te openen en/of te gebruiken en/of deel te nemen aan online lessen en/of in person lessen van Mathilda Yoga, zowel binnen als buiten, inclusief maar niet uitsluitend SUP Yoga, verklaart u dat u gelezen, begrepen en overeengekomen bent deze instructies en de algemene voorwaarden van Mathilda Yoga te accepteren.

Algemene voorwaarden

 • Betalingen voor lesseries, workshop of evenement dienen vooraf volledig betaald te zijn. Afhankelijk van het evenement kan dit of het gehele bedrag in één keer bij aanmelding zijn, dan wel een inschrijf fee met een uiterlijk betaaltermijn voor het volledige bedrag.
   

 • Kan je een keer een les niet meedoen, is het fijn als je dit vooraf meldt per mail of What's App.
  Gemiste lessen binnen een strippenkaart  kunnen uitsluitend worden ingehaald in de daarvoor aangegeven termijn. Voor een strippenkaart van 10 lessen geldt dat deze binnen 12 weken moeten worden gebruikt.
  Eénmaal gestart is restitutie van gemiste lessen / activiteit niet meer mogelijk.
   

 • Annuleren:
  < 1 maand voor aanvang annuleren is kosteloos. Echter, als er een inschrijf fee van toepassing is, wordt uitsluitend het verder betaalde geld teruggestort. Voor de inschrijf fee geldt géén restitutie.
  > 1 maand - < 2 weken voor aanvang annuleren is 50% restitutie.
  > 2 weken - < 1 week voor aanvang is 0% restitutie.
   

 • Laat de activiteit het toe, is het uitsluitend in overleg met Mathilda mogelijk om iemand in jouw plaats deel te laten nemen.

Privacybeleid

Als je deze website bezoekt of contact opneemt met Mathilda Yoga, heb ik wat persoonlijke gegevens van je nodig. In dit beleid staat beschreven welke gegevens nodig zijn, waarom ze nodig zijn en wat er verder met je gegevens wordt gedaan.

 

Wat?

Wanneer je deze website bezoekt, contact met mij opneemt via het formulier, een les boekt, een voucher inlevert, je aanmeldt voor een proefles, een Intro Special of leskaart voor meerdere sessies koopt, wordt je gevraagd om je naam, telefoonnummer en e-mailadres te delen.

 

Waarom?

Deze gegevens zijn nodig om Mathilda Yoga in staat te stellen leskaarten te beheren, haar diensten uit te voeren, zoals contact met u opnemen bij bijvoorbeeld wijzigingen in het lesrooster. Ze worden opgeslagen als basisgegevens en maximaal zeven jaar bewaard. Als je alleen interesse hebt getoond, bewaren wij je gegevens niet langer dan twee jaar.

Ik kan uw persoonlijke gegevens ook verder gebruiken om enquêtes uit te voeren met als doel de website en de aangeboden diensten van Mathilda Yoga te verbeteren. Mathilda Yoga kan uw gegevens ook verwerken in het belang van onze interne Marketing- en Verkoopactiviteiten (zelfs nadat u yoga met mij heeft beëindigd).

 

Mathilda Yoga verzamelt en gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hier in dit privacybeleid zijn beschreven, tenzij we vooraf uw toestemming hebben verkregen!

 

Hoe?

Mathilda Yoga geeft of verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden!

 

Wanneer je Mathilda Yoga een e-mail of ander bericht stuurt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Hierdoor kan Mathilda Yoga vragen beheren en verzoeken beantwoorden. Hoe lang we deze gegevens bewaren, hangt af van de relevantie van de situatie.

Je e-mailadres kan ook worden gebruikt door Mathilda Yoga om nieuwsbrieven te verzenden met informatie over lichaam & geest, onze producten en diensten, evenementen en klanttevredenheidsonderzoeken. Onder elke nieuwsbrief vindt je uiteraard altijd de mogelijkheid om deze niet meer te ontvangen.

 

In het geval dat Mathilda Yoga verder gaat samenwerken met partners, bijvoorbeeld voor het innen van geld voor klaskaarten of andere producten, kan het in dat geval nodig zijn om persoonsgegevens te delen met de personen die deze diensten aanbieden. Onze partners mogen uw gegevens in ieder geval niet voor andere doeleinden gebruiken dan die welke zij voor hun dienstverlening nodig hebben.

 

Vragen?

Als je je gegevens wilt wijzigen, ze wilt verwijderen uit het bestand bij Mathilda Yoga of andere vragen / opmerkingen hebt, kun je contact met mij opnemen via contact@mathildayoga.com of bel 06 19808198.

bottom of page